Eu richtlijn 89 106 eec

De ATEX-richtlijn in ons rechtsstelsel is op 28 juli 2003 ingevoerd. Het wordt geassocieerd met dataproducten voor het boek in oppervlakken die mogelijk explosief zijn. De producten in kwestie moeten voldoen aan strenge eisen, niet alleen voor de veiligheid maar ook voor de bescherming van de gezondheid. De ATEX-richtlijn bevat conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Wat de inhoud van de bepalingen van de betrokken normatieve handeling betreft, is het beveiligingsniveau, en bovendien, in combinatie met de laatste, alle beoordelingsprocedures beslissend afhankelijk van de bedreiging voor de omgeving waarin het apparaat zal produceren.De ATEX-richtlijn bevat de strenge eisen waaraan een bepaald product moet voldoen om te kunnen worden gebruikt in potentieel explosieve omgevingen. En over welke zones gaat het? Allereerst hebben we het over steenkoolmijnen, waar de kans op methaan- of kolenstofexplosie zeer groot is.

De ATEX-richtlijn bevat een gedetailleerde uitsplitsing van apparatuur op de lijn. Twee van hen. In de centrale groep zijn er apparaten die worden ontvangen in de ondergrond van de mijn, ook in ruimtes die mogelijk worden bedreigd door methaanexplosie. De tweede groep wordt verkregen voor apparaten die op verschillende plaatsen worden geplaatst en die kunnen worden bedreigd door een explosieve atmosfeer.

Deze richtlijn bevat de essentiƫle vereisten voor alle apparatuur die in gevaarlijke gebieden werkt voor methaan / koolstof. Belangrijkere vereisten zijn echter terug te vinden in geharmoniseerde delen.

Er moet aan worden herinnerd dat gerechten die vergelijkbaar zijn met publicaties in potentieel explosieve gebieden, moeten worden gemarkeerd met de CE-markering. Het merkteken moet worden gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie, dat groot, zichtbaar, onverwoestbaar en leesbaar moet zijn.

De aanmeldende instantie onderzoekt het gehele beveiligingsorganisme of een hulpmiddel om na te gaan of aan de huidige bepalingen en eisen van de richtlijn wordt voldaan. Er moet ook aan worden herinnerd dat de huidige richtlijn van 20 april 2016 zal worden vervangen door nieuwe ATEX-informatie 2014/34 / EU.