Explosiegevaar zone eisen

ATEX - is daarom het principe van de Europese Unie. Definieert de essentiële vereisten waaraan alle goederen moeten voldoen die zijn bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten. De gedetailleerde vereisten worden geregeld binnen de grenzen van de laatste regel. En vereisten die niet worden gereguleerd door de richtlijn of normen kunnen onderworpen zijn aan interne voorschriften die in de andere lidstaten van start gaan.

https://hallu24.eu Hallu ForteHallu Forte - Een effectieve oplossing voor mooie voeten zonder vervorming in de vorm van haluks!

procedureDeze voorschriften kunnen niet inconsistent zijn met de regel en hebben geen zin om de verwachtingen te vergroten. Omdat de ATEX-richtlijn 94/9 / EG ons verplicht tot CE-markering. Daarom moest elk "ATEX" -product dat was gemarkeerd met het Ex-symbool, van meet af aan door de fabrikant worden voorzien van een CE-markering. Bovendien is het mogelijk om de procedure door te geven of deze bestaat precies met de bindende deelname van een "derde partij" als de fabrikant een andere module dan module A heeft gebruikt.

Unificatie van voorschriftenOmdat de inconsistente voorschriften met betrekking tot veiligheid in de EU-landen grote beperkingen hadden in de gemakkelijke goederenstroom tussen de lidstaten, werd besloten deze bepalingen te harmoniseren. In het succes van apparaten die op 23 maart 1994 in explosiegevaarlijke gebieden werken, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de ATEX-richtlijn 94/9 / EG aangekondigd, die op 1 juli 2003 in onderhoud is blijven steken. Richtlijn 1999/92 / EG ATEX137 werd ook geïntroduceerd - wat ook ATEX GEBRUIKERS werd genoemd. Het betrof kleine eisen met betrekking tot arbeidsveiligheid, in de betekenis van werk waarbij we een explosieve atmosfeer kunnen hanteren.De eerste richtlijn werd reeds in 2003 in werking gesteld. De tweede richtlijn werd op 29 mei 2003 goedgekeurd door het Ministerie van Economische, Functionele en Sociale Methode en begon op 25 juli 2003. Op 31 oktober 2010, een persoonlijk bevel, gewijzigde Verordening van de Minister van Economie van 8 juli 2010 betreffende kleine veiligheidseisen en arbeidshygiëne, gerelateerd aan de mogelijkheid om een explosieve atmosfeer in de zin van werk te ontmoeten, die de verordening van 2003 heeft vervangen.