Mug ontploffing

Van de explosie wordt gezegd in hoeverre een sterke oxidatie- of ontledingsreactie, die de grote verbranding van ontvlambare gassen, dampen, ontvlambare vloeistoffen of stof of vezels in de atmosfeer met zich meebrengt, die een toename van temperatuur of druk veroorzaakt samen met de destructieve schokgolf en het akoestische effect.

Explosie is belangrijk in strikt gedefinieerde omstandigheden, en specifiek wanneer de concentratie van brandbare grondstof wordt beschouwd binnen een volledig gedefinieerd bereik, dat de explosiegrens wordt genoemd. De concentratie van de brandbare component in een bepaald explosiebereik veroorzaakt geen explosie. Om een ​​explosie te creëren, is het ook noodzakelijk om goede energie te hebben, die kan worden geïnitieerd door elementen zoals vonken die zijn ontstaan ​​tijdens het werk van de organisatie en elektrische constructie, elementen van de installatie die zijn verwarmd tot een veel brede temperatuur, atmosferische en elektrostatische ontladingen. Deze energie wordt lage ontstekingsenergie genoemd en wordt bepaald door hoeveel lage energie van de condensator in het elektrische gebied, waarvan de ontlading het mengsel kan ontsteken en de vlam onder bepaalde testomstandigheden kan verspreiden. Explosieveiligheidstoestellen zijn explosieveilige schalen die zijn ontworpen om te werken in gebieden met een bijzonder explosiegevaar.

Femin Plus

De waarde van de laagste ontstekingsenergie is een parameter die een analyse van het explosiegevaar veroorzaakt, afkomstig van bronnen die in het veld werken, zoals elektrische en elektrostatische vonken, vonken die afkomstig zijn van capacitieve of inductieve elektrische circuits, evenals mechanische vonken.

De brandstof wil in contact zijn met het oxidatiemiddel en de initiatie van verbranding vereist de initiator. Het is erger om een ​​stofexplosie te initiëren dan een gasexplosie. Het gas beweegt spontaan met de atmosfeer mee als gevolg van diffusie en mechanisch mengen is nuttig om een ​​stofwolk te creëren. Het minimaliseren van de explosieruimte is bevorderlijk voor de explosiviteit van de explosie, terwijl het in het geval van stof wordt beschouwd als een noodzakelijke factor voor het optreden ervan. Oxiderende gassen leven zeker in plaats van zuurstof, bijvoorbeeld fluor. Vloeistoffen die oxiderende stoffen zijn, zijn onder meer perchloorzuur, waterstofperoxide en oxiderende stoffen onder vaste stoffen zijn: ammoniumnitraat, metaaloxiden. Brandstoffen zijn vooral alle vloeistoffen, gassen, maar ook vaste stoffen.